Przeskocz do treści

Kurs instruktora brazylijskiego jiu-jitsu

Pomimo, że lipiec był dla nas odpoczynkiem od treningów, klub Serpentes nie zwalniając tempa zorganizował i przeprowadził dla swoich członków ciekawą inicjatywę. Na mocy §5 ust. 2 pkt 7 Statutu Klubu oraz odrębnych przepisów odbył się kurs instruktora sportu o specjalności brazylijskie jiu-jitsu. Kursanci, którzy na co dzień głównie skupiają się na tym w jaki sposób kształtować swoje indywidualne umiejętności, zgłębiali tajniki trudnej sztuki przekazywania innym swojej wiedzy i umiejętności. Ma to nieoceniony wpływ na świadomość każdego zawodnika bo jak mawiał Konfucjusz: „Tylko człowiek, który naucza innych naprawdę sam umie”. Intensywny kurs zakończył się egzaminami potwierdzającymi kompetencje do samodzielnego prowadzenia treningu sportowego z zakresu brazylijskiego jiu-jitsu. Egzaminy były dwuetapowe i składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Aby zaliczyć teorię należało rozwiązać test wiedzy, który swoim zakresem obejmował ogólne zagadnienia metodyki treningu sportowego oraz pytania specjalistyczne z zakresu brazylijskiego jiu-jitsu w tym znajomość przepisów sportowych. Podczas części praktycznej uczestnicy kursu prezentowali umiejętności techniczne brazylijskiego jiu-jitsu oraz warsztat instruktorski podczas samodzielnego prowadzenia treningu. Każdy kto z wynikiem pozytywnym ukończył kurs otrzymał legitymacje instruktora potwierdzającą, że posiada on wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora brazylijskiego jiu-jitsu.

Absolwenci kursu:

 • Damian Bartnicki
 • Przemysław Błoński
 • Rafał Zuchniak
 • Jarosław Bilewicz
 • Przemysław Błoński Jr.
 • Rafał Formela
 • Adam Kryszajtys
 • Aleksander Latuszewski
 • Maciej Witka
 • Mateusz Kuczma
 • Paweł Nagórny
 • Maciej Litwin
 • Artur Kęska